inici

REFERÈNCIA

Gassull, Jaume (1973), «La brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo venerable mossén Fenollar», en Julio Rodríguez-Puértolas & Lluís Alpera (eds.), Poesia i societat a l'Edat Mitjana, Palma de Mallorca, Moll.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Edició
Autor/s:Gassull, Jaume
Any de publicació:1973
Títol de capítol:La brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo venerable mossén Fenollar
Editor/s:Rodríguez-Puértolas, Julio & Lluís Alpera
Títol de llibre:Poesia i societat a l'Edat Mitjana
Lloc de publicació:Palma de Mallorca
Editorial:Moll
Descriptor/s:brama | Edició | edició a partir del segle XX | Fenollar
Ajuda:
X