inici

REFERÈNCIA

Gassull, Jaume (1989), Obra religiosa, ed. de Rosanna Cantavella & Salvador Jàfer, València, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions (Biblioteca d’Autors Valencians, 17). [Inclou: Resposta de Gassull, en llaor de la Verge Maria, tirant a la joia, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol i La vida de santa Magdalena en cobles. Ressenya de Rafael Alemany a L'Aiguadolç. Revista de Literatura, 12-13 (tardor 1990), pp. 143-150 i, amb correccions, a Llengua & Literatura, 4 (1990-91), pp. 508-513.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Edició
Autor/s:Gassull, Jaume
Any de publicació:1989
Títol de llibre:Obra religiosa
Editor/s:Cantavella, Rosanna & Salvador Jàfer
Lloc de publicació:València
Editorial:Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions
Títol de la col·lecció:Biblioteca d’Autors Valencians, 17
Notes:Inclou: Resposta de Gassull, en llaor de la Verge Maria, tirant a la joia, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol i La vida de santa Magdalena en cobles. Ressenya de Rafael Alemany a L'Aiguadolç. Revista de Literatura, 12-13 (tardor 1990), pp. 143-150 i, amb correccions, a Llengua & Literatura, 4 (1990-91), pp. 508-513.
Descriptor/s:Edició | edició a partir del segle XX | Gassull | obra | religiosa

RESUM

Edició modernitzada i estudi literari. [BBAHLM]

Ajuda:
X