inici

REFERÈNCIA

[Fenollar, Bernat, Joan Moreno, Jaume Gassull, Lo Síndic, Narcís Vinyoles & Baltasar Portell] (1988), Lo procés de les olives. Lo Somni de Joan Joan, ed. de Vicent Pitarch & Lluís Gimeno Betí, València, Tres i Quatre (L’Estel, 6). [Estudi introductori de Salvador Jàfer.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Edició
Autor/s:Fenollar, Bernat, Joan Moreno, Jaume Gassull, Lo Síndic, Narcís Vinyoles & Baltasar Portell
Any de publicació:1988
Títol de llibre:Lo procés de les olives. Lo Somni de Joan Joan
Editor/s:Pitarch, Vicent & Lluís Gimeno Betí
Lloc de publicació:València
Editorial:Tres i Quatre
Títol de la col·lecció:L’Estel, 6
Notes:Estudi introductori de Salvador Jàfer
Descriptor/s:Edició | edició a partir del segle XX | Fenollar | Gassull | Lo Síndic | Moreno | olives | Portell | procés | Vinyoles

RESUM

Edició de divulgació, seguint el text del Cançoner satírich valencià de Miquel i Planas, que completa el volum Poesia eròtica i burlesca dels segles XV i XVI (València 1982), a cura dels mateixos editors. Modernització ortogràfica. Anotació que recupera parcialment la del Cançoner i altres complements didàctics. L’extens estudi introductori de Salvador Jàfer té caràcter de síntesi descriptiva i conté una útil ressenya de les edicions anteriors; la valoració final és un atac abrandat a la denominació «escola satírica valenciana», altrament fonamentat en consideracions sòciohistòriques com ara l’ascens de la burgesia, que liquida «el decadent món ideològic medieval». [BBAHLM] 

Ajuda:
X