inici

REFERÈNCIA

Villena, Isabel de (1513), Vita Christi de la Reuerent Abbadessa dela Trinitat, València, Per art e indústria de Gorge Costilla. http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1393334.791 [Nouament historiat, corregit y smenat per vn mestre en sacra theologia; CCXXXII f. ;grav. ;Fol. (30 cm; L'autora és Isabel de Villena. - Sign.: a-r8, ör8, öf8, s- v8, u-z8, öz8, {o]8, ö48; Palau369459; Tipus gòt. - Text a 2 cols. - 45 lín. - Registre . - Escut de l'autora en port.; Espanya.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Villena, Isabel de
Any de publicació:1513
Títol de llibre:Vita Christi de la Reuerent Abbadessa dela Trinitat
Lloc de publicació:València
Editorial:Per art e indústria de Gorge Costilla
Enllaç:http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1393334.791
Notes:nouament historiat, corregit y smenat per vn mestre en sacra theologia; CCXXXII f. ;grav. ;Fol. (30 cm; L'autora és Isabel de Villena. - Sign.: a-r8, ör8, öf8, s- v8, u-z8, öz8, {o]8, ö48; Palau369459; Tipus gòt. - Text a 2 cols. - 45 lín. - Registre . - Escut de l'autora en port.; Espanya
Descriptor/s:edicions | VCV tradició textual | Villena, Isabel de

RESUM

Segona edició de la 'Vita Christi'. [RC]

Ajuda:
X