inici

REFERÈNCIA

Villena, Isabel de (1905), La legació tramesa per lo pare Adam al Senyor: escenes mistiques del llibre intitulat Vita Christi, en lo quinzen segle compost de Sor Isabel de Villena, ed. d'Antoni Bulbena, Barcelona. [56 pp.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Edició a partir del segle XX › no crítica › parcials, antologies i adaptacions
Autor/s:Villena, Isabel de
Any de publicació:1905
Títol de llibre:La legació tramesa per lo pare Adam al Senyor: escenes mistiques del llibre intitulat Vita Christi, en lo quinzen segle compost de Sor Isabel de Villena
Editor/s:Bulbena, Antoni
Lloc de publicació:Barcelona
Notes:56 pp.
Descriptor/s:antologia | edicions | VCV tradició textual | Villena, Isabel de

RESUM

Raresa de gran valor bibliòfil que imprimeix, en 56 pàgines, un passatge de la 'Vita Christi'. [RC]

Ajuda:
X