inici

REFERÈNCIA

Hauf i Valls, Albert G. (1987), «La Vita Christi de Sor Isabel de Villena y la tradición de las vitae Christi medievales», en Studia in honorem Prof. M. de Riquer, 2, Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, pp. 105-164. [Versió catalana: «Teologia i fantasia: la Vita Christide sor Isabel de Villena i la tradició de les Vitae Christi medievals», dins Albert G. Hauf, D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 323-397.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Estudi
Autor/s:Hauf i Valls, Albert G.
Any de publicació:1987
Títol de capítol:La Vita Christi de Sor Isabel de Villena y la tradición de las vitae Christi medievales
Títol de llibre:Studia in honorem Prof. M. de Riquer
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:2
Editorial:Edicions dels Quaderns Crema
Pàgina d'inici:105
Altres pàgines:164
Notes:Versió catalana: «Teologia i fantasia: la Vita Christide sor Isabel de Villena i la tradició de les Vitae Christi medievals», dins Albert G. Hauf, D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 323-397.
Descriptor/s:Eiximenis, Francesc | fonts | literatura contemplativa | Ludolf de Saxònia | Meditationes vitae Christi | Villena, Isabel de | Vita Christi | vitae Christi

RESUM

Publicació del capítol 12 de Hauf 1976. S'hi estudia la VCV en el context de la tradició del gènere de les 'vitae Christi', amb particular referència a la d'Eiximenis. Reeditat en català dins Hauf 1990. [RC]

Ajuda:
X