inici

REFERÈNCIA

Hauf i Valls, Albert G. (1991), «Text i context de l'obra de sor Isabel de Villena», en Germà Colón Domènech, Leopoldo Peñarroja Torrejón, C. Tarancón & Albert G. Hauf i Valls (eds.), Literatura valenciana del segle XV: Joanot Martorell i sor Isabel de Villena, València, Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana, pp. 91-124.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Estudi
Autor/s:Hauf i Valls, Albert G.
Any de publicació:1991
Títol de capítol:Text i context de l'obra de sor Isabel de Villena
Editor/s:Colón Domènech, Germà, Leopoldo Peñarroja Torrejón, C. Tarancón & Albert G. Hauf i Valls
Títol de llibre:Literatura valenciana del segle XV: Joanot Martorell i sor Isabel de Villena
Lloc de publicació:València
Editorial:Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana
Pàgina d'inici:91
Altres pàgines:124
Descriptor/s:VCV i 'Tirant' | VCV i VC d'Eiximenis | VCV segona edició | Villena i iconografia | Villena, Isabel de, Vita Christi | Villena, Isabel de. Sermons | Villena, Isabel de. Speculum Animae

RESUM

Rèplica a Marcel Bataillon mostrant que a la Corona d'Aragó era habitual la lectura en vulgar de textos bíblics, especialment evangèlics, des de molt abans del segle XV, incloent-hi el gènere de les vitae Christi. L'autor publica el descobriment de Curt Wittlin que el text d'un ms. de la Biblioteca Nacional (sense referència) coincideix amb determinats capítols de la VCV, cosa de la qual aquell dedueix que el ms. BN, incorrectament atribuït a Eiximenis, correspondria als Sermons que, segons Agustí Sales, s'atribuïen a Isabel de Villena. Així mateix l'autor indica d'un altre ms. de la Bibliothèque Nationale (sense referència): "crec poder afirmar (...) que és el mateix Speculum [animae] enllestit per Isabel de Villena, del qual parla Sales" (p. 112).Punts en comú de la VCV i el 'Tirant': el Jesús de la VCV seria un 'gran cavaller' rescatador de la humanitat i triomfador sobre la mort. En ambdós hi hauria 'interminables discursos i parlaments', i 'obsessió pel ritual, per l'ordo jeràrquic', i pels detalls de protocol i vestuari. [RC]

Ajuda:
X