inici

REFERÈNCIA

Hauf i Valls, Albert G. (1998), «Corrientes espirituales valencianas en la baja Edad Media (siglos XIV-XV)», Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología, 24: 48, pp. 261-302.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Estudi
Autor/s:Hauf i Valls, Albert G.
Any de publicació:1998
Títol d'article:Corrientes espirituales valencianas en la baja Edad Media (siglos XIV-XV)
Revista / Publicació periòdica:Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología
Volum:24
Fascicle:48
Pàgina d'inici:261
Altres pàgines:302
Descriptor/s:Canals, Antoni | devotio moderna | Eiximenis, Francesc | espiritualitat | Villena, Isabek de | vitae Christi

RESUM

Revisita els temes estudiats a Hauf 1976, 1980 i 1990. Un últim petit apartat dedicat a Villena (p. 301-302) presenta breument les hipòtesis que la 'Vita Christi' s'hauria originat a partir del material de 'sermons' reunit al ms. 4327 de la Biblioteca Nacional de Madrid, i que el 'Speculum animae' antigament atribuït a l'abadessa, seria obra posterior. [RC]

Ajuda:
X