inici

REFERÈNCIA

Badia, Lola (1993b), «El Tirant en la tardor medieval catalana», en Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc' (Barcelona 1990), Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 14), pp. 35-99.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Badia, Lola
Any de publicació:1993b
Títol de capítol:El Tirant en la tardor medieval catalana
Títol de llibre:Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc' (Barcelona 1990)
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Quaderns Crema
Títol de la col·lecció:Assaig, 14
Pàgina d'inici:35
Altres pàgines:99
Descriptor/s:argument | autors segle XV | batalla | biografia | biografia cavalleresca | concomitàncies | construcció textual | context | Joanot Martorell | Lletres de batalla | Llull | Martorell | obra | Tirant | Tirant lo Blanc | tradició | tradició pròpia | València s. XV

RESUM

Lola Badia reflexiona de manera acurada sobre la intertextualitat -les fonts, els models, i les influències, entre altres aspectes- amb què és construïda l'obra de Martorell: el model historiogràfic per a potenciar-ne la versemblança, la utilització d'uns esquemes narratius establerts. En altres paraules, quin ús fa Martorell dels textos del seu entorn cultural a l'hora de la confecció del Tirant. [JS]

Ajuda:
X