inici

REFERÈNCIA

Alemany Ferrer, Rafael (1993), «Dels límits del feminisme a la Vita Christi de sor Isabel de Villena», en Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant - Elx, 1991), 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I, pp. 301-326.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Estudi
Autor/s:Alemany Ferrer, Rafael
Any de publicació:1993
Títol de capítol:Dels límits del feminisme a la Vita Christi de sor Isabel de Villena
Títol de llibre:Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant - Elx, 1991)
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:1
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I
Pàgina d'inici:301
Altres pàgines:326
Descriptor/s:profeminisme | Villena, Isabel de | Vita Christi

RESUM

“Els cànons del gènere al qual pertany la 'Vita Christi' i la condició femenina del destinatari textual concret, considerats de forma solidària, justifiquen, substancialment i suficient, el peculiarisme de l'obra en tot allò que afecta el paper preponderant i positiu que hi assoleixen les dones, i no cal recórrer a l'expedient d'un feminisme anacrònic per explicar el que ja s'explica per raons més fàcilment assumibles” (p. 313). [RC]

Ajuda:
X