inici

REFERÈNCIA

Villena, Isabel de (1916), Llibre anomenat 'Vita Christi', 3 vols., ed. de Ramon Miquel i Planas, Barcelona, Biblioteca Catalana.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Villena, Isabel de
Any de publicació:1916
Títol de llibre:Llibre anomenat 'Vita Christi'
Editor/s:Miquel i Planas, Ramon
Lloc de publicació:Barcelona
Nombre de volums:3
Editorial:Biblioteca Catalana
Descriptor/s:edicions | VCV tradició textual | Villena, Isabel de

RESUM

L'edició canònica fins al moment. Miquel i Planas no hi va aplicar accentuació, ni quasi puntuació. Però la numeració de ratlles, a més de capítols, permet la localització exacta de qualsevol frase o paraula. L'editor va acompanyar la transcripció d'un estudi introductori al primer volum, més un apartat d'apèndixs al volum final, oferint: 'Bibliografia de les edicions del "Vita Christi"'; 'Sobre l'autora del "Vita Christi"'; 'Arbre genealògich de Sor Isabel de Villena'; i 'Sobre les fonts doctrinals del "Vita Christi"' (aquest darrer, obra de Jaume Barrera). [RC]

Ajuda:
X