inici

REFERÈNCIA

Villena, Isabel de (1992), Vita Christi, 2 vols., ed. de Josep Almiñana Vallés & Joan Costa Català, València, Ajuntament de València. [Sor Isabel de Villena ; Josep Almiñana Vallés ; [texts revisats i corregits per Joan Costa Català]; v. :il. ;32 cm; Bibliografia p. 843-85. Il·lustracions.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Edició a partir del segle XX › no crítica › completa
Autor/s:Villena, Isabel de
Any de publicació:1992
Títol de llibre:Vita Christi
Editor/s:Almiñana Vallés, Josep & Joan Costa Català
Lloc de publicació:València
Nombre de volums:2
Editorial:Ajuntament de València
Notes:Sor Isabel de Villena ; Josep Almiñana Vallés ; [texts revisats i corregits per Joan Costa Català]; v. :il. ;32 cm; Bibliografia p. 843-85. Il·lustracions.
Descriptor/s:edicions | facsímil | secessionisme lingüístic | VCV tradició textual | Villena, Isabel de

RESUM

Transcripció del text, amb un estudi introductori que repassa les notícies ja conegudes sobre Isabel de Villena, la seua família, i el seu pensament teològic. L'estudi lingüístic d'aquesta introducció, escrita amb ortografia secessionista, s'esforça, amb poc d'èxit, a remarcar particularitats que demostrarien una independència idiomàtica del valencià. [RC]

Ajuda:
X