inici

REFERÈNCIA

Pujol, Josep (2002), «Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV», Quaderns. Revista de Traducció, 7, pp. 9-32. http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n7p9.pdf

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Estudi
Autor/s:Pujol, Josep
Any de publicació:2002
Títol d'article:Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV
Revista / Publicació periòdica:Quaderns. Revista de Traducció
Volum:7
Pàgina d'inici:9
Altres pàgines:32
Enllaç:http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n7p9.pdf
Descriptor/s:estilística | fonts | glosses | prosa profana | Roís de Corella, Joan | teoria literària | traduccions

RESUM

La traducció medieval és indestriable de les tècniques escolars de la glossa i del comentari. Pujol estudia l'abast dels termes que volen dir 'traduir' abans que l'humanisme imposés el terme modern amb Leonardo Bruni, i analitza diversos exemples de com les tècniques del comentari incorporat a la traducció es confonen amb les de la imitació dels models en la composició d'obres de nova planta. Bernat Metge és el primer que treballa seguint uns procediments que desemboquen al 'Tirant' i que tenen com a màxim artífex Joan Roís de Corella. [BBAHLM]

 

Tal com revela sovint la terminologia amb què els traductors medievals es refereixen a la seva activitat, la traducció no es pot desvinculara de les pràctiques acadèmiques de la glossa i el comentari. La incorporació d'aquests instruments interpretatius en les traduccions del llatí a les llengües vulgars, afegida a altres manipulacions de caràcter formal, modifica el valor i la fesomia dels textos traduïts i en condiciona la recepció, la lectura i les possibilitats d'explotació literària. Aauest article descriu i il·lustra aquests fenòmens a partir de traduccions medievals catalanes i més particularment, mostra com Ausiàs March i Joanot Martorell van saber convertir les traduccions de les Tragèdies de Sèneca i de les Heroides d'Ovidi, filtrades per la prosificació i els comentaris, en models de retòrica i d'estil. [QRT] S'hi tenen en consideració també les proses mitològiques de Corella.

Ajuda:
X