inici

REFERÈNCIA

Martos Sánchez, Josep Lluís (2005), «La Lletra consolatòria de Joan Roís de Corella: edició i estudi», Revista de Literatura Medieval, 17, pp. 9-30.  http://hdl.handle.net/10045/13058

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Martos Sánchez, Josep Lluís
Any de publicació:2005
Títol d'article:La Lletra consolatòria de Joan Roís de Corella: edició i estudi
Revista / Publicació periòdica:Revista de Literatura Medieval
Volum:17
Pàgina d'inici:9
Altres pàgines:30
Enllaç: http://hdl.handle.net/10045/13058
Descriptor/s:debat | edicions | manuscrits | prosa | Roís de Corella, Joan

RESUM

Primera edició crítica de la Lletra consolatòria de Roís de Corella, a partir de l'únic manuscrit que l'ha transmès, el Còdex de Cambridge. L'autor valora les edicions fetes fins ara de l'obra completa de Corella i estudia la localització d'aquest text en el cançoner que el transmet. [BBAHLM]

 

Aquest treball ofereix la primera edició crítica de la Lletra consolatòria de Roís de Corella, a partir de l'únic testimoni que la transmet, el Còdex de Cambridge. Valora les edicions que s'han fet de l'obra de Joan Roís de Corella; estudia la localització del text en el cançoner que el transmet; i analitza l'edició actualitzada que havia fet Jordi Carbonell. [RUA]

Ajuda:
X