inici

REFERÈNCIA

March, Ausiàs (1908-1909), Les obres del valerós y elegantíssim poeta Ausiàs March. Ara per quarta vegada estampades, durant lo gloriós Renaximent de les lletres catalanaes. Revistes e ordenades molt diligentment e curosa, ed. de Jaume Barrera, Barcelona, Biblioteca Clàssica Catalana.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Edició a partir del segle XX › no crítica › completa
Autor/s:March, Ausiàs
Any de publicació:1908-1909
Títol de llibre:Les obres del valerós y elegantíssim poeta Ausiàs March. Ara per quarta vegada estampades, durant lo gloriós Renaximent de les lletres catalanaes. Revistes e ordenades molt diligentment e curosa
Editor/s:Barrera, Jaume
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Biblioteca Clàssica Catalana
Descriptor/s:Edició | edició a partir del segle XX | edició completa | edició no critica
Ajuda:
X