inici

REFERÈNCIA

Martínez Romero, Tomàs (1996), «Per a una interpretació del Triümfo de les dones, de Roís de Corella: claus ecdòtiques», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 33 (=Miscel·lània Germà Colón, 6), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 37-70.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Martínez Romero, Tomàs
Any de publicació:1996
Títol de capítol:Per a una interpretació del Triümfo de les dones, de Roís de Corella: claus ecdòtiques
Títol de llibre:Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:33 (=Miscel·lània Germà Colón, 6)
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:37
Altres pàgines:70
Descriptor/s:Edició | misogínia | profeminisme | prosa profana | Roís de Corella, Joan

RESUM

Elements culturals i literaris, estudi textual i edició. [BBAHLM]

 

 

Estudi dels elements literaris i textuals del Triümfo. L'anàlisi ecdòtica rigorosa de l'obra i sobretot de les lliçons divergents del manuscrit de Cambridge permeten la presentació, en aquest mateix article, d'una nova edició crítica de la composició.

Ajuda:
X