inici

REFERÈNCIA

Ferrando Francés, Antoni & Vicent-Josep Escartí (1998), «Impremta i vida literària a València en el pas del segle XV al XVI», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 74, pp. 161-178. [Monogràfic 'Cultura i Humanisme en les Lletres Hispàniques (s.XV-XVI)'.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Estudi
Autor/s:Ferrando Francés, Antoni & Vicent-Josep Escartí
Any de publicació:1998
Títol d'article:Impremta i vida literària a València en el pas del segle XV al XVI
Revista / Publicació periòdica:Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Volum:74
Pàgina d'inici:161
Altres pàgines:178
Notes:Monogràfic 'Cultura i Humanisme en les Lletres Hispàniques (s.XV-XVI)'.
Descriptor/s:edicions priomerenques | impremta | Landulf de Saxònia | literatura contemplativa | obra religiosa | Roís de Corella, Joan | vitae Christi

RESUM

Orientacions ideològiques i estètiques que deriven de les impressions promogudes per Joan Roís de Corella i Bernat Fenollar. Maduresa cultural de la llengua pròpia a la València de la segona meitat del XV. [BBAHLM]

 

Reedició, lleugerament actualitzada, de Ferrando-Escartí 1992.

Ajuda:
X