inici

REFERÈNCIA

Badia, Lola (1999b), «El saber i les lletres fins al 1500», en Pere Gabriel (ed.), Història de la cultura catalana I: L'esplendor medieval, segles XI-XV, Barcelona, Edicions 62, pp. 71-124.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Estudi
Autor/s:Badia, Lola
Any de publicació:1999b
Títol de capítol:El saber i les lletres fins al 1500
Editor/s:Gabriel, Pere
Títol de llibre:Història de la cultura catalana I: L'esplendor medieval, segles XI-XV
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Edicions 62
Pàgina d'inici:71
Altres pàgines:124
Descriptor/s:història de la cultura | història de la literatura | manuals | Roís de Corella, Joan

RESUM

Orígens de la tradició cultural romana i cristiana, la cultura monàstica, l'esclat del segle XII, l'escolàstica, els mendicants i les Universitats. La tradició romànica a Catalunya, la Corona i la cultura. L'accés dels laics al saber. Panorama dels segles XIV i XV. Cinc articles literaris: March, Corella, Roig, Martorell, 'Curial e Güelfa'. [BBAHLM]

 

Corella hi és presentat a les p. 113-115.

Ajuda:
X