inici

REFERÈNCIA

Archer, Robert (ed.) (2001), Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Madrid, Ediciones Cátedra / Universitat de València / Instituto de la Mujer (Feminismos).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Traducció a partir del segle XX
Autor/s:Archer, Robert
Any de publicació:2001
Títol de llibre:Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales
Lloc de publicació:Madrid
Editorial:Ediciones Cátedra / Universitat de València / Instituto de la Mujer
Títol de la col·lecció:Feminismos
Idioma:Espanyol
Traductor/s:Martínez, Marisa i Robert Archer
Descriptor/s:dones | història de la cultura | profeminisme | prosa profana | Roís de Corella, Joan | traduccions

RESUM

Traducció espanyola d'una tria de textos significatius, entre ells mostres de Jafuda Bonsenyor, Eiximenis, Cerverí, Bernat Metge, 'Tirant lo Blanc', Pere Torroella i Roís de Corella [BBAHLM]

 

De Corella s'hi inclou una traducció al castellà del 'Triümfo de les dones', quasi completa: sols s'hi ha prescindit de l'últim paràgraf ('Callen d'ací avant los superbos hòmens...') i del poema final.

Ajuda:
X