inici

REFERÈNCIA

Archer, Robert (1989-90), «Ausiàs March i els mercaders», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 42, pp. 209-219.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Archer, Robert
Any de publicació:1989-90
Títol d'article:Ausiàs March i els mercaders
Revista / Publicació periòdica:Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Volum:42
Pàgina d'inici:209
Altres pàgines:219
Descriptor/s:Ausiàs March | Barcelona | Joan Junyent | March | mercaders | poesia 42

RESUM

Es reprodueix l'anomenat poema "maldit" de March i es comenten algunes de les seues pecualiaritats com ara la duresa amb què vilipendia la dona protagonista de la composició, Na Monboí, alhora que es burla del seu amant, en Joan; és, a més, una peça que podria relacionar-se amb amb el gènere del sirventés provençal clàssic. Amb tot, l'aspecte més interessant rau en el fet que aquest Joan a qui el·ludeix el poema, gràcies en part a l'ofici de mercader de Florència que hi esmenta, ha estat ideniticat quasi amb seguretat amb un personatge històric anomenat Joan Junyent, del qual hi ha cinc possibles candidats que la història i la documentació relacionen amb les dades esmentades per March. L'estudiós assaja sobre les cinc candiadutures i, finalment, els redueix a dos. Malgrat tot, conclou, és tracta tan sols d'una hipòtesi. [JS]

Ajuda:
X