inici

REFERÈNCIA

Saxonia, Ludolphus de (1998), Meditationes vitae Christi: lo 'Quart del Cartoixà' aromançat per Johan Roiç de Corella, ed. de Jaume J. Chiner Gimeno, València, Ajuntament de València (Els Clàssics Valencians).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › no crítica
Autor/s:Saxonia, Ludolphus de
Any de publicació:1998
Títol de llibre:Meditationes vitae Christi: lo 'Quart del Cartoixà' aromançat per Johan Roiç de Corella
Editor/s:Chiner Gimeno, Jaume J.
Lloc de publicació:València
Editorial:Ajuntament de València
Títol de la col·lecció:Els Clàssics Valencians
Descriptor/s:espiritualitat | incunables | Landulf de Saxònia | literatura contemplativa | Roís de Corella, Joan | traduccions

RESUM

Edició facsímil de l'incunable del quart volum del 'Cartoixà' ('Vita Christi' de Landulf de Saxònia), traduït per Corella, i imprès a València el 1495. Pròleg sobre l'obra religiosa i profana de Corella [BAHLM]

 

El pròleg va a càrrec de Jaume J. Chiner, text útil per a captar els aspectes essencials de la vida i de l'obra de Roís de Corella. 

Ajuda:
X