inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, ed. de Josep Lluís Martos Sánchez, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Sanchis Guarner, 55). < [Edició crítica de Josep Lluís Martos.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:2001
Títol de llibre:Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella
Editor/s:Martos Sánchez, Josep Lluís
Lloc de publicació:Alacant / Barcelona
Editorial:Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Títol de la col·lecció:Sanchis Guarner, 55
Enllaç: <
Notes:edició crítica de Josep Lluís Martos
Descriptor/s:Edició | edicions primerenques | manuscrits | prosa profana | Roís de Corella, Joan

RESUM

Introducció de 121 pp. sobre fonts, cronologia, prosa d'art, manuscrits i la seva llengua. Els textos porten algunes notes: 'Raonament de Telamó i Ulisses', 'Plant dolorós', 'Leànder', 'Lamentacions', 'Biblis', 'Medea', 'Parlament en casa de Berenguer Mercader', 'Aquil·les', 'Joí de Paris'. Aparat crític, pp. 315-477. BBAHLM.

 

Publicació de la tesi doctoral de l'autor. A més d'a Narpan (veure enllaç), és consultable en línia com a tesi a http://hdl.handle.net/10045/3721.

Ajuda:
X