inici

REFERÈNCIA

Badia, Lola (1991), «El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos», en Antoni Ferrando Francés & Albert G. Hauf i Valls (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 195-224.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Badia, Lola
Any de publicació:1991
Títol de capítol:El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos
Editor/s:Ferrando Francés, Antoni & Albert G. Hauf i Valls
Títol de llibre:Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:3
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:195
Altres pàgines:224
Descriptor/s:Edició | manuscrits | prosa profana | Roís de Corella, Joan

RESUM

Edició (amb justificació textual) del text segons el Ms. del Trinity College de Cambridge; identificació dels textos llatins d'aquest manuscrits, valoració cultural del conjunt, comentaris prosòdics. [BBAHLM]

 

Proposa un nou sistema de transcripció filològica que substitueix els punts volats desaglutinadors per apòstrofs, molt més simple i clar.

Ajuda:
X