inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (1495b), Meditationes vitae Christi. Lo quart del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], arromançat per Johan Roiç de Corella, València, Llop de la Roca. http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1461464.7701 [Digitalitzat per la Universitat de València: .]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1495b
Títol de llibre:Meditationes vitae Christi. Lo quart del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], arromançat per Johan Roiç de Corella
Lloc de publicació:València
Editorial:Llop de la Roca
Enllaç:http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1461464.7701
Notes:Digitalitzat per la Universitat de València: 
Descriptor/s:edicions primerenques | Landulf de Saxònia | obra religiosa | Roís de Corella, Joan | traduccions | vitae Christi

RESUM

Segona edició del Quart, publicada el 6 de novembre, el mateix any que la primera (feta per Pere Habenbach i Leonard Hutz).

Ajuda:
X