inici

REFERÈNCIA

Archer, Robert (1990-91), «El manuscrit N d'Ausiàs March a la Hispanic Society of America», Llengua & Literatura, 4, pp. 359-422.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Archer, Robert
Any de publicació:1990-91
Títol d'article:El manuscrit N d'Ausiàs March a la Hispanic Society of America
Revista / Publicació periòdica:Llengua & Literatura
Volum:4
Pàgina d'inici:359
Altres pàgines:422
Descriptor/s:Amédée Pagès | Ausiàs March | Hispanic Society | manuscrit F | manuscrit N | manuscrits | March | stemma | tradició | tradició manuscrita | variants

RESUM

S'estudia el manuscrit N de l'obra d'Ausiàs March conservat a la Hispanic Society of America a Nova York. En primer lloc, es recorda l'opinió de l'anterior estudiós que l'analitzà, Amédée Pagès, qui considerà que aquest manuscrit tenia una qualitat discutible per les faltes ortogràfiques i perquè es tracta d'un dels manuscrits més recents i, per tant, allunyats del poeta. Pagès, a més, preferia el manuscrit F a l'N perquè, segons ell, l'F era anterior en el temps. Davant d'això, Archer, malgrat reconéixer que l'F és un dels millors manuscrits, ha pogut esbrinar que l'N és anterior en el temps, a més, critica l'opinió que Pagès en féu d'ell, ja que, com ell mateix havia confessat, no pogué sinó accedir-ne a uns fragments. En aquest sentit, Archer fa palesa la importància i la qualitat del manuscrit N i es proposa, tot seguit, de posar a l'abast de la crítica marquiana les lliçons diferencials de l'N davant de l'F (considerat un dels millors i emprat com a base per a les anteriors edicions). Així, la resta del treball la dedica a establir —tot seguint l'ordre cronològic fixat per Pagès— totes les variants que ofereix N davant del text de F. [JS]

Ajuda:
X