inici

REFERÈNCIA

Archer, Robert (1997b), «Ausiàs Marc i la invenció», Afers. Fulls de recerca i pensament, 26, pp. 69-86.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Archer, Robert
Any de publicació:1997b
Títol d'article:Ausiàs Marc i la invenció
Revista / Publicació periòdica:Afers. Fulls de recerca i pensament
Volum:26
Pàgina d'inici:69
Altres pàgines:86
Descriptor/s:Ausiàs March | cançoner | March | poesia | poesia 73 | recursos | repertori | repertori recursos | retòrica | variació

RESUM

Partint del poema LXXIII, Archer teoritza sobre la temàtica de l'obra de March. Així, després de fer un repàs pels continguts i els temes desenvolupats pel poeta, es destaca la recurrència al tema amorós. Davant d'això, Archer pretén esbrinar el perquè d'escriure tantes poesies (vora 90 peces) sobre el mateix tema de l'amor. D'aquesta manera, després de fer un recorregut per la seua obra en què analitza el rerefons de moltes composicions i dels recursos emprats, resol que March volia demostrar el seu domini dels elements que considerats essencials en l'art del trobador o poeta. En aquest sentit, s'ha de destacar el gran esforç de no repetir-se al llarg d'un desenvolupament extens del tema de l'amor, de fer palés el seu domini absolut de tots els recursos per a fer un poema sempre nou i original, no quant a una composició temàticament diferent, però sí en el sentit d'una peça que combina d'una manera nova els elements retòrics i una selecció de variants temàtiques. [JS]

Ajuda:
X