inici

REFERÈNCIA

Alpera, Lluís (1998), «Una notable antologia ausiasmarquiana dels anys trenta», Serra d'Or, 458, pp. 49-50.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Alpera, Lluís
Any de publicació:1998
Títol d'article:Una notable antologia ausiasmarquiana dels anys trenta
Revista / Publicació periòdica:Serra d'Or
Volum:458
Pàgina d'inici:49
Altres pàgines:50
Descriptor/s:Amédée Pagès | antologia | Ausiàs March | Bohigas | edició actualitzada | edició divulgativa | Enric Navarro Borràs | Fuster | generació poètica | generació valenciana 1930 | poesies

RESUM

Es ressenya una antologia d'Ausiàs March duta a terme per l'escriptor valencià Enric Navarro i Borràs el 1935, dins d'una de les col·leccions valencianes més prestigioses, L'Estel, que col·laborà activament en l'extensió de la literatura catalana al País Valencià i en la normalització de la llengua. D'aquesta antologia es destaca que és l'edició número 22 de poesies del poeta de Gandia, la primera publicada al País Valencià posterior a la de 1560 i, sobretot, la primera antologia contemporània feta amb un criteri rigorós, fiable i divulgador, amb què l'editorial esmentada encetava una «Sèrie popular de clàssics valencians». Es tracta, doncs, d'una antologia que segueix fidelment el text presentat en l'edició d'Amadeu Pagès i que nasqué amb la intenció de difondre el poeta, facilitar una tria entenedora per a l'estudiant filòleg i amb una ortografia que ajude el lector; a més, amb un seguit de notes a peu de pàgina que expliquen aquells conceptes o paraules menys freqüents. Finalment, destaca que un dels aspectes més interessants que oferí aquesta antologia -injustament oblidada- és que de les 33 poesia que presentava, 14 han passat a la posteritat com les peces ausiasmarquianes més representatives, acte que el crític considera un plagi de Navarro. Per acabar, ofereix la relació de poesia que incloïa. [JS]

Ajuda:
X