inici

REFERÈNCIA

Alpera, Lluís (1998-99), «Procés d'empatia amb Ausiàs March i Enric Navarro Borràs», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert', 39-40, pp. 165-172. [Reed. en el seu Des de l’Aitana al Canigó. Papers crítics, Barcelona, Universitat d’Alacant / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d’Or, 209).]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Alpera, Lluís
Any de publicació:1998-99
Títol d'article:Procés d'empatia amb Ausiàs March i Enric Navarro Borràs
Revista / Publicació periòdica:Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert'
Volum:39-40
Pàgina d'inici:165
Altres pàgines:172
Notes:Reed. en el seu Des de l’Aitana al Canigó. Papers crítics, Barcelona, Universitat d’Alacant / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d’Or, 209)
Descriptor/s:Amédée Pagès | antologia | Ausiàs March | Bohigas | Borràs | Edició | edició actualitzada | edició crítica | edició divulgativa | Enric Navarro Borràs | generació poètica valenciana | generació valenciana 1930 | Joan Fuster | Navarro | poesies

RESUM

Es comenta que en el 1959 va descobrir March gràcies a una antologia d'Enric Navarro i Borràs, però que acabà d'entendre millor els seus versos en les posteriors edicions a càrrec de Pere Bohigas i de Joan Fuster. Tot seguit, s'aborda la figura de Navarro Borràs i s'explica que féu aquesta antologia que amb la intenció de difondre el poeta, facilitar una tria entenedora per a l'estudiant no filòleg i amb una ortografia que ajude el lector; a més, amb un seguit de notes a peu de pàgina que expliquen aquells conceptes o paraules menys freqüents. [JS]

Ajuda:
X