inici

REFERÈNCIA

Grilli, Giuseppe (1992b), «Vita, amore, morte. I doveri oltre i piaceri nel Tirant lo Blanc», Rassegna Iberistica, 42, pp. 25-38. [Reedició en el seu Dal Tirant al Quijote, Bari, Adriatica Editrice (Biblioteca di Filologia Romanza, 36), 1994, pàgs. 16-30.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
Apartat:Estudi
Autor/s:Grilli, Giuseppe
Any de publicació:1992b
Títol d'article:Vita, amore, morte. I doveri oltre i piaceri nel Tirant lo Blanc
Revista / Publicació periòdica:Rassegna Iberistica
Volum:42
Pàgina d'inici:25
Altres pàgines:38
Notes:Reedició en el seu Dal Tirant al Quijote, Bari, Adriatica Editrice (Biblioteca di Filologia Romanza, 36), 1994, pàgs. 16-30.
Descriptor/s:context cavalleresc | context històric | viure novel·lesc

RESUM

Comparació d'una escena del Quixot (cap. XXI), que desenvolupa un fil argumental semblant al de molts romans i llibres de cavalleries, amb la història de Tirant. [BBAHLM]

Ajuda:
X