inici

REFERÈNCIA

Alemany Ferrer, Rafael, Marinela Garcia Sempere, Hèctor Gonzálvez Escolano, Francesc X. Llorca Ibi, Josep Miquel Manzanaro Blasco, Llúcia Martín Pascual, Josep Lluís Martos Sánchez, Sandra Montserrat Buendia & Joan M. Perujo Melgar (2008), Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March, València, Denes. [Pròleg de Germà Colón.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Alemany Ferrer, Rafael, Marinela Garcia Sempere, Hèctor Gonzálvez Escolano, Francesc X. Llorca Ibi, Josep Miquel Manzanaro Blasco, Llúcia Martín Pascual, Josep Lluís Martos Sánchez, Sandra Montserrat Buendia & Joan M. Perujo Melgar
Any de publicació:2008
Títol de llibre:Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March
Lloc de publicació:València
Editorial:Denes
Notes:Pròleg de Germà Colón
Descriptor/s:accepcions | Ausiàs March | categoria gramatical | concordances | diccionari | estudi | estudi lingüístic | estudi semàntic | exemples | lematització | lexicografia | Locucions | locucions adverbials | locucions preposicionals | locucions verbals | ocurrències | solidaritats | solidaritats lèxiques | variants | variants gràfiques

RESUM

El Diccionari pretén posar a l'abast dels lectors tot el lèxic de les poesies d'Ausiàs March, ordenat alfabèticament; respectant les variants gràfiques i oferint exemples de cada una de les accepcions de les paraules enregistrades. El procés es realitza a partir de l'elaboració de la concordança lèxica, el procés de lematització, amb la reconstrucció, en alguns casos de lemes o bé adoptant com a lema la variant gràfica més propera a l'estàndard actual. A continuació s'ofereixen les definicions de cada mot, les diferents accepcions amb un exemple aclaridor, precedides de la constatació de la categoria gramatical corresponent, S'estudien també les locucions, solidaritats lèxiques, acompanyades també del corresponent exemple, i finalment s'ofereixen totes les variants d'un mateix lema que apareixen en les poesies marquianes. [LM]

Ajuda:
X