inici

REFERÈNCIA

Alemany Ferrer, Rafael (1998-99), «Ausiàs March en el context literari de la València del segle XV», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert', 39-40, pp. 17-28.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Alemany Ferrer, Rafael
Any de publicació:1998-99
Títol d'article:Ausiàs March en el context literari de la València del segle XV
Revista / Publicació periòdica:Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert'
Volum:39-40
Pàgina d'inici:17
Altres pàgines:28
Descriptor/s:Ausiàs March | context literari | innovació | Isabel de Villena | Jaume Roig | Joan Roís de Corella | llengua | plataformes literàries | segle XV | tradició | València

RESUM

S'ofereixen, en primer lloc, unes notes biogràfiques sobre March que es relacionen, posteriorment, en el context històric, econòmic i social de la Corona Catalanoaragonesa de l'època medieval. Es tracta d'un marc que féu possible una gran floració literària a la València del segle XV; així, al costat de l'obra poètica de March, hi ha la novel·la cavalleresca Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, l'Espill de Jaume Roig, la Vita Christi d'Isabel de Villena i les composicons satíriques de Bernat Fenollar i el seu cercle. També s'expliquen aspectes importants com l'entrada dels Trastàmara a la Corona Aragonesa i la conseqüent castellanització, l'aparició de certàmens poètics o el concepte de l'amor hereos, del qual es destaca que era considerat una malaltia que influí en la producció literària. Finalment, es desenvolupa aquest darrer aspecte i s'atén a la dimensió que pren en l'obra de March, de Martorell, de Roig i Corella que compten, així mateix, amb la inclusió de nous procediments de creació literària. [JS]

Ajuda:
X