inici

REFERÈNCIA

Alemany Ferrer, Rafael (2000b), «Ausiàs March i el context literari valencià del segle XV», en Georges Martin & Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d’Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (=Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), pp. 7-26.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Alemany Ferrer, Rafael
Any de publicació:2000b
Títol de capítol:Ausiàs March i el context literari valencià del segle XV
Editor/s:Martin, Georges & Marie-Claire Zimmermann
Títol de llibre:Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane
Lloc de publicació:París
Editorial:Publications du Séminaire d’Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13
Títol de la col·lecció:=Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14
Pàgina d'inici:7
Altres pàgines:26
Descriptor/s:Ausiàs March | Bernat Fenollar | biografia | context literari | devocionalisme | discurs amorós | galenisme | Isabel de Villena | Jaume Roig | Joanot Martorell | llenguatge poètic | modernitat | plataformes literàries | predicació mendicant | Roís de Corella, Joan | segle XV | tradició | València

RESUM

Panorama general descriptiu amb bibliografia. [BBAHLM]

Ajuda:
X