inici

REFERÈNCIA

Cacho Blecua, Juan Manuel (1993b), «El beso en el Tirant lo Blanch», en José Romera (ed.), Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, 1, Madrid, Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED, pp. 39-57.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
Apartat:Estudi
Autor/s:Cacho Blecua, Juan Manuel
Any de publicació:1993b
Títol de capítol:El beso en el Tirant lo Blanch
Editor/s:Romera, José
Títol de llibre:Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero
Lloc de publicació:Madrid
Volum:1
Editorial:Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED
Pàgina d'inici:39
Altres pàgines:57
Descriptor/s:besada | simbolisme | tipologia

RESUM

Estudi de la gestualitat i el ritualisme de la baixa Edat Mitjana aplicats al bes (besos cerimonials i amorosos). Aplicació als comportaments descrits per Martorell: sembla que s'ha de parlar d'un ús volgudament «lliure» i «jocós» al Tirant dels diversos aspectes del bes. [BBAHLM]

Ajuda:
X