inici

REFERÈNCIA

Beltran Llavador, Rafael (2007a), «Invenciones poéticas en Tirant lo Blanc y escritura emblemática en la cerámica de Alfonso el Magnánimo», en Juan Manuel Cacho Blecua (ed.), De la literatura caballeresca al 'Quijote', Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 59-93. [L’anàlisi de la presència d’emblemes cavallerescos o de lemes de caràcter sapiencial, en la ceràmica encarregada pel Magnànim i per altres nobles valencians del segle XV constitueix una excel·lent via d’estudi, poc transitada fins ara, per a valorar les invencions poètiques en la novel·la de Joanot Martorell i, per extensió, en moltes altres obres, en vers i en prosa, de les lletres hispàniques del segle. Aquest article inclou 14 il·lustracions procedents dels fons de dues importants col·leccions madrilenyes.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
Apartat:Estudi
Autor/s:Beltran Llavador, Rafael
Any de publicació:2007a
Títol de capítol:Invenciones poéticas en Tirant lo Blanc y escritura emblemática en la cerámica de Alfonso el Magnánimo
Editor/s:Cacho Blecua, Juan Manuel
Títol de llibre:De la literatura caballeresca al 'Quijote'
Lloc de publicació:Zaragoza
Editorial:Prensas Universitarias de Zaragoza
Pàgina d'inici:59
Altres pàgines:93
Notes:L’anàlisi de la presència d’emblemes cavallerescos o de lemes de caràcter sapiencial, en la ceràmica encarregada pel Magnànim i per altres nobles valencians del segle XV constitueix una excel·lent via d’estudi, poc transitada fins ara, per a valorar les invencions poètiques en la novel·la de Joanot Martorell i, per extensió, en moltes altres obres, en vers i en prosa, de les lletres hispàniques del segle. Aquest article inclou 14 il·lustracions procedents dels fons de dues importants col·leccions madrilenyes.
Descriptor/s:context històric | context social | iconografia
Ajuda:
X