inici

CONTACTE


Si desitgeu obtenir més informació o resoldre qualsevol altre problema referit a la consulta, correcció o inclusió de noves referències, així com qualsevol suggeriment quant al funcionament del web, podeu fer servir el següent formulari:


Nom:
Correu electrònic:
Observacions:
Referència: Villena, Isabel de (1905), La legació tramesa per lo pare Adam al Senyor: escenes mistiques del llibre intitulat Vita Christi, en lo quinzen...
Ajuda:
X